Niet nakomen afspraak
 

Niet verschijnen bij de huisarts, praktijkondersteuner of praktijkassistenten zonder af te bellen heeft consequenties.
Het komt helaas regelmatig voor dat een patiënt een afspraak maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Hiermee gaat voor de huisarts/verpleegkundige/doktersassistenten onnodig veel tijd verloren. Immers, er is op uw komst gerekend!

Wat doet u als u een afspraak wilt afzeggen:
Het kan altijd gebeuren dat u de afspraak niet door kunt of wilt laten gaan. Belt u in dat geval ten minste 24 uur van tevoren en geef door dat u niet kunt komen.
Een andere patiënt kan dan in uw plaats ingepland worden.

Wat gebeurt er wanneer u niet tijdig afzegt?
Als het de eerste keer gebeurt dan krijgt u een brief met hierin de melding dat u niet bent verschenen. Bij een tweede keer niet verschijnen ontvangt u een rekening van €25,00.

Deze rekening wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen.