Praktijkondersteuner GGZ


Wanneer u bij de huisarts komt met een psychische klacht, zoals somberheid, angst, overspannenheid, relatieproblemen of levensfaseproblemen, dan kan deze u doorverwijzen naar de praktijkondersteuner GGZ (geestelijke gezondheidszorg).

De praktijkondersteuner GGZ brengt samen met u in kaart wat er precies aan de hand is. Soms bent u met een aantal gesprekken al geholpen. In andere gevallen zal zij met u overleggen wie u het beste kan helpen, bijvoorbeeld een eerstelijnspsycholoog, relatietherapeut, speltherapeut of maatschappelijkwerker. De praktijkondersteuner GGZ zorgt ervoor dat de juiste persoon u verder helpt zonder dat u opnieuw uw hele verhaal hoeft te vertellen.