Praktijkverpleegkundige somatiek


De praktijkverpleegkundige somatiek is speciaal opgeleid om de huisarts te ondersteunen op het gebied van chronische aandoeningen.

De praktijkverpleegkundige helpt de huisarts onder meer bij:

  • De zorg voor diabetespatiënten
  • De zorg voor patiënten met een chronische luchtwegaandoening zoals COPD en astma
  • De zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten
  • Begeleiding bij stoppen met roken
  • Het geven van advies, voorlichting en instructie aan chronisch zieken
  • Het coördineren en regelen van thuiszorg, bijvoorbeeld wanneer patiënten uit het ziekenhuis komen
  • Visites in verzorgingshuizen


De praktijkverpleegkundige werkt volgens de richtlijnen van de NHG (Nederlandse huisartsengenootschap) en maakt deel uit van diverse zorgprogramma’s.