Werkwijze van de huisartsen


Alle huisartsen van Gezondheidscentrum Het Zand verlenen reguliere medische zorg, dus geen alternatieve geneeskunde. Wilt u een alternatieve therapeut bezoeken, dan kunt u dit uiteraard wel met uw huisarts bespreken.

De huisartsen zien hun eigen patiënten, maar bij afwezigheid of spoed kan het voorkomen dat u bij de duo-arts een afspraak krijgt, de verdeling is dan als volgt:

  • Drs. Dijkstra / Drs. Zeeuwen
  • Drs. Buunen/ Drs. Tinnemans 
  • Drs. Moormann / Drs. Drijkoningen
  • Drs. van Dijk

 

Ook kan het voorkomen dat er een waarnemend huisarts aanwezig is, mocht door omstandigheden de (eigen) huisarts er niet zijn.

Heeft u meerdere zorgverleners binnen het gezondheidscentrum, dan stemmen zij indien nodig de behandelmethode met elkaar af.

De diensten van de huisarts vallen binnen het basiszorgverzekeringspakket. Het kan echter voorkomen dat de huisarts aanvullend onderzoek noodzakelijk vindt om een diagnose te stellen of controle op een behandeling. Hiervoor kan u verwezen worden naar derden, zoals een röntgenfoto in het ziekenhuis of een laboratoriumonderzoek bij het Saltro. Hiervoor geldt een wettelijk eigen risico van € 385,-. Voor meer informatie hierover zie onze pagina eigen risco.