De cliëntenraad van de SGU zoekt leden! Iets voor u?

De cliëntenraad van de SGU praat mee over de gang van zaken binnen de organisatie. De belangrijkste taak is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. De cliëntenraad adviseert de bestuurder over alle onderwerpen die voor cliënten van belang zijn. 

De cliëntenraad bestaat uit mensen met brede kennis en ervaring, die elkaar zoveel mogelijk aanvullen. De cliëntenraad is op zoek naar enthousiaste kandidaten die ingeschreven zijn bij gezondheidscentrum het Zand en het leuk vinden om mee te denken over het bieden van wijkgerichte zorg. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Stuurt u dan een email naar clientenraad@gezondsgu.nl of belt u met het secretariaat van de SGU, 030-2882599. Wij komen graag met u in contact!