Uw mening telt!

De cliëntenraad vertegenwoordigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van de Stichting Gezondheidscentra Utrecht (SGU). De SGU bestaat uit Gezondheidscentrum Lunetten, Gezondheidscentrum Hoograven en Gezondheidscentrum Het Zand. Onder de SGU vallen de huisartsen, huisartsassistenten, praktijkondersteuners (POH), fysiotherapeuten en in Lunetten de apotheek en FitLunetten.

De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de bestuurder van de SGU, over zaken waar u als cliënt mee te maken heeft. Denk aan de manier waarop u informatie krijgt, de inrichting van de wachtkamer of de spreekuurtijden van de huisartsen. Ook kunt u denken aan de service van medewerkers aan de balie, of belangrijke wijzigingen in het zorgaanbod.

De cliëntenraad is een spreekbuis voor álle cliënten van de SGU, ongeacht de reden van uw bezoek. Dit filmpje uit 2017 laat zien wat de cliëntenraad van de SGU doet. Het filmpje is gemaakt voor een bijeenkomst van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

De cliëntenraad is niet bedoeld voor individuele klachten van cliënten. Als u een klacht heeft kunt u zich wenden tot de klachtenregeling.

De volgende wijkbewoners vertegenwoordigen op dit moment de cliënten van de SGU in de cliëntenraad:
Tineke Meulenkamp, voorzitter – cliënt gezondheidscentrum Lunetten
Dick Kroon, penningmeester – cliënt gezondheidscentrum Lunetten
Dunya Vermaat – cliënt gezondheidscentrum Hoograven

Hier kunt u het jaarverslag 2020 en het werkplan 2021 terug lezen van de cliëntenraad.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Of bent u geïnteresseerd om lid te worden van de cliëntenraad? De cliëntenraad is nog op zoek naar nieuwe leden.

Stuur een e-mail naar clientenraad@gezondsgu.nl. U kunt voor informatie ook bellen met het secretariaat van de SGU, 030- 288 25 99.