Zit u iets dwars? Heeft u een tip? Of een compliment? Meld het ons!


Mocht u niet tevreden zijn over de dienstverlening in gezondheidscentrum Het Zand, of juist wel? Dan horen wij dat graag. Tips, complimenten en klachten helpen ons om de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te voorkomen.

Het is altijd het beste om een klacht over de behandeling of de bejegening te bespreken met de direct betrokkene, de hulpverlener. Als u hier niet samen uitkomt dan kunt u uw klacht neerleggen bij de onpartijdige klachtenfunctionaris van het gezondheidscentrum. Zij probeert samen met u en uw hulpverlener de klacht op te lossen.

U kunt voor het indienen van de klacht gebruik maken van een klachtenformulier (ook op papier bij de balie op te halen). Dit formulier kunt u ingevuld afgeven bij de balie van het gezondheidscentrum of opsturen naar:

Gezondheidscentrum Het Zand
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Postbus 24006
3502 MA Utrecht

of mailen naar: info@gezondsgu.nl (tav de klachtenfunctionaris).

Wat gebeurt er met uw klacht?

De klachtenfunctionaris ontvangt uw klacht en gaat uitzoeken wat er in het gezondheidscentrum zich heeft afgespeeld. Zij neemt vervolgens contact met u op per mail of telefonisch. Afhankelijk van wat de klacht is zijn er diverse mogelijkheden, deze bespreekt zij met u. U zult altijd een reactie van de klachtenfunctionaris krijgen over wat ze met uw klacht gedaan heeft of gaat doen in overleg met u. 

Niet tevreden over uw klachtafhandeling?

U heeft een gesprek gehad met de betrokken hulpverlener in het gezondheidscentrum, maar komt er samen met de hulpverlener echt niet uit? Ook de bemiddeling van de klachtenfunctionaris heeft het niet op kunnen lossen? Dan kunt u terecht bij de geschillencommissie van het SKGE. Voor meer informatie zie hier de folder.