Wijkscan Het Zand
 

In 2013 heeft Raedelijn op ons verzoek een wijkscan gemaakt van de wijk Het Zand. Deze wijkscan is gepresenteerd aan alle zorgverleners binnen het gezondheidscentrum. 

De opbouw van de wijkscan was als volgt:

Demografie

 
Bevolkingsgroei
 • de bevolkinsgroei groei is minder snel dan waar in de prognose van de gemeente Utrecht vanuit is gegaan.
Leeftijdsopbouw
 • veel jonge gezinnen
Allochtonen
 • groep 2e generatie is groot, opvallend veel chinezen
Hoge inkomens
 • van belang bij zorgaanbod buiten verzekeringspakket

 

Zorgvraag

 
Diabetes
 • toename verwacht
Preventie
 • noodzakelijk ter voorkoming chronische ziekten  
Beweegaanbod
 • erg belangrijk ter voorkoming chronische ziekten
Gynaecologie
 • veel bevallingen in jonge wijk
Psychische problematiek
 • relatieproblematiek
 • effect chronisch ziekte bij familie (partner en kinderen)
Toename vragen mbt welzijn
 • algemeen maatschappelijk werk, financiĆ«le problemen
Toename medicatiegebruik
 • toename medicijngebruik groep 25-44 jr ivm ongezonde leefstijl

 

Speerpunten gezondheidscentrum Het Zand:

 • Geboortes en zwangeren
 • GGZ
 • Jeugd