Wijkscan Het Zand

In 2013 heeft Raedelijn op ons verzoek een wijkscan gemaakt van de wijk Het Zand. Deze wijkscan is gepresenteerd aan alle zorgverleners binnen het gezondheidscentrum. 

De opbouw van de wijkscan was als volgt:

Demografie

Demografie  
Bevolkingsgroei

de bevolgsgroei is minder snel dan waar in de prognose van de gemeente Utrecht vanuit is gegaan.

Leeftijdsopbouw  veel jonge gezinnen
Allochtonen  groep 2e generatie is groot, opvallend veel chinezen
Hoge inkomens  van belang bij zorgaanbod buiten verzekeringspakket
   

 

Zorgvraag  
Diabetes   toename verwacht
Preventie   noodzakelijk ter voorkoming chronische ziekten  
Beweegaanbod   erg belangrijk ter voorkoming chronische ziekten
Gynaecologie   veel bevallingen in jonge wijk
Psychische problematiek

 relatieproblematiek

effect chronisch ziekte bij familie (partner en kinderen)

Toename vragen mbt welzijn

algemeen maatschappelijk werk, financiele problemen

Toename medicatiegebruik toename medicijngebruik groep 25-44 jr ivm ongezonde     leefstijl

 

Speerpunten gezondheidscentrum Het Zand:

  • Geboortes en zwangeren
  • GGZ
  • Jeugd