Meer energie dankzij Ergotherapie

Hebt U last van aanhoudende vermoeidheid of chronische pijn?     
Hebt u lichamelijke  klachten of mentale vermoeidheid met bijvoorbeeld slechte concentratie of vergeetachtigheid tot gevolg?                                                                                                                                                         
Wilt u uw energie beter kunnen verdelen over de dag?                                                                                                                                 
Hoe zou het zijn als U uw dagelijkse activiteiten weer kan uitvoeren?                                                                                        
Wilt u leren uw grenzen te kennen en deze aan te geven?   

De ergotherapeut van Praktijk Sita,  Anita IJntema, begeleidt u hier graag bij.

Praktijk Sita is gespecialiseerd in o.a.:

  • chronische pijn
  • burnout
  • duizeligheid
  • somatisch onvoldoende verklaarbare klachten (SOLK)
  • chronische  vermoeidheid (CVS)
  • aanhoudende vermoeidheid na kanker ( curatieve fase)
  • aanhoudende vermoeidheid na Covid19

Bij bovenstaande klachten is het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten vaak beperkt mogelijk en kost het leven veel energie.

Onder begeleiding van Anita onderzoekt U Uw energiehuishouding en de belemmerde factoren om weer goed te functioneren.                                                                                                                                          
Met de verkregen inzichten kan U beter keuzes maken in welke activiteiten U wilt doen.  En U ontdekt op welke manier U deze weer wilt uitvoeren. Daarbij kan U beter Uw grenzen aangeven voor U zelf en naar anderen.

Praktisch

U kan aanspraak maken op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar vanuit het basispakket, met in achtneming van de eigen bijdrage.                                                                                                                               
Voor aanvang van de ergotherapie is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk. 

U kunt meer lezen op de website: www.praktijksita.nl  of bellen: 06-26084869 of mailen naar: info@praktijksita.nl