Saltro
 

Saltro is een modern diagnostisch centrum. Zij ondersteunen (huis)artsen en verloskundigen bij hun diagnostiek. Naast laboratoriumonderzoek doen ze functieonderzoeken, bijvoorbeeld ECG’s (hartfilmpjes), echo’s en longfunctiemetingen. Bovendien verzorgen zij de controles, dosering en begeleiding van trombosedienstpatiënten bij het gebruik van antistollingsmiddelen.

In Gezondheidscentrum Het Zand wordt er door Saltro bloed afgenomen op alle werkdagen van 8.00 tot 8.30 uur. U kunt hier zonder afspraak terecht. 

Postbus 9300
3506 GH Utrecht

Telefoon: 030 236 11 36
Fax: 030 236 11 72
E-mail: saltro@saltro.nl 

www.saltro.nl