GEZ Het Zand
 

Op dit moment is gezondheidscentrum Het Zand nog onderdeel van de GEZ Utrecht zuid. Maar gezien het verschil van populatie binnen Utrecht Zuid en de Vinex wijk Leidsche Rijn is er voor gekozen in 2015 andere samenwerkinspartners te zoeken in Leidsche Rijn.

Gezondheidscentrum Het Zand is partner in de Gezonde Wijk aanpak van Leidsche Rijn Vleuten De Meern. Dit is een wijk-samenwerkingsnetwerk op sociaal en medisch vlak. De partners zijn gezondheidscentra, Volksgezondheid, Welzaam, Doenja, Buurtteam, Wijkbureau, Harten voor Sport, Careyn, Rijnhoven, Bewonersinitiatieven, Zorgverslimmingsplatform. 

Gezamenlijk stimuleren zij bewoners bij het verbeteren van hun gezondheid en zich goed voelen door goede samenwerking van partners in wijk.

 

Er is een wijkgescan uitgevoerd waarin de kenmerken van de populatie in Het Zand zijn benoemd. Zie voor verder informatie over de wijkscan en de wijkgerichte zorgprgramma's zowel psychosociaal als somatisch.

 

Wijkgerichtte zorgprogramma's

1.    Jonge gezinnen en zwangere vrouwen:

a.     psychische problematiek

b.    bewegen

c.     specifieke zorgvraag kinderen

d.    overgewicht/obesitas

e.    leefstijl (preventie)

f.     sociaal/maatschappelijke vragen

Werkgroep: huisartsen, diëtist, CRG, centrum voor jeugd&gezin, scholen

2.    Volwassenen

a.    Eenzaamheid

b.    Psychische problematiek

c.    Bewegen (valpreventie voor ouderen)

d.    Chronische zieken

e.    Leefstijl (preventie)

f.     Mantel- en thuiszorg

g.    Zelfredzaamheid

Werkgroep: praktijkondersteuner, fysiotherapeut, diëtist, sociaal makelaar, huisartsen, Antonius ziekenhuis, apotheek